Category: Njoftime

Takimi i mbajtur pune i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit me zëvendëskryetaren e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjëse për politikat për qeverisje të mirë Sllavica Grkovska dhe ministrin e Mjedisit Jetësorë dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini

Më datë 14.09.2022, në hapësirat e Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit (KSHPK), u mbajt takim pune të kryetares dhe anëtarëve të KSHPK-së me zëvendëskryetaren e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut Sllavica...

Njoftim

Në drejtim të forcimit të integritetit të institucioneve dhe rritjes së transparencës së tyre, gëzon fakti që Enti Shtetërorë i Revizionit në Programin Vjetor të Punës së ESHR-së për vitin 2022 pas 13 vjetësh...

Pres-konferenca e KSHPK

Komisioni shtetëror për parandalim të korrupsionit me datë 21. 10. 2020 (e mërkurë), me fillim në ora 11:30 para hapsirave të KOMISIONIT SHTETËROR PËR PARADALIM TË KORRUPSIONIT do të mbanë pres-konferencë tematike në lidhje...