Analiza e mjeteve të harxhuara nga buxheti për apanazhë

Me qëllim që të tejkalohen mosmarrveshjet të shkaktuara nga prezentimi i Analizës për mjetet e harxhuara nga buxheti për apanazhë, duam që t’iu informojmë se Analiza e sipërpërmedur është bërë mbi bazë të të...