Takimi i mbajtur pune i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit me zëvendëskryetaren e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjëse për politikat për qeverisje të mirë Sllavica Grkovska dhe ministrin e Mjedisit Jetësorë dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini