Pjesëmarrja në screening takimet bilaterale për Kapitullin 11, “Bujqësia dhe Zhvillimi Rural” dhe Kapitulli 33, “Dispozitat Financiare dhe Buxhetore”