Продолжува учеството на Државната комисија за спречување на корупцијата на билатералните скрининг состаноци