Работен состанок со Генералниот секретар на Владата