РЕАКЦИЈА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА НА СООПШТЕНИЕТО НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО