Реализирана средба во Амбасадата на Република Италија