Takim i realizuar në Ambasadën e Republikës së Italisë