Регионална Студиска посета на претставници на граѓански организации корисници на грантови на проекти на СМАРТ Балканс проектот