Соопштение – Вишиот Управен суд ја потврди Одлуката на ДКСК во врска со приговорот од организатор на изборна кампања за вработувањата во Академијата за судии и јавни обвинители