СООПШТЕНИЕ за одржана средба со претставници на ИФЕС