NJOFTIM për takimin e mbajtur me përfaqësuesit e IFES