СООПШТЕНИЕ за одржана средба со Соња Мираковска, Претседател на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците во Собранието на Република Северна Македонија