СООПШТЕНИЕ за остварената работна средба на Државната комисија за спречување на корупцијата со Управата за финансиска полиција