NJOFTIM për realizimin e takimit të punës së Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit me Drejtorinë e Policisë Financiare