Соопштение за јавност – одржана обука за потребите на Даночната Академија при Управата за јавни приходи