Njoftim për opinionin – trajnimi i mbajtur për nevojat e Akademisë Tatimore në Drejtorinë e të Ardhurave Publike