Средба со  Килиан Вал, шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје