Takim me Kilian Wahl, shef i misionit të OSBE-së në Shkup