Средба со  претставниците на невладините организации