Takim me përfaqësues të organizatave joqeveritare.