Средба со претставници на граѓанскиот сектор – членки на Платформата за борба против корупцијата