Takim me përfaqësues të sektorit civil – anëtarë të Platformës për luftë kundër korrupsionit