Студиска посета на претставници на ДКСК во Агенцијата за спречување корупција на Црна Гора во организација на ReSPA