И учениците од „Братство“ се вклучија во кампањата за борба против корупцијата