Edhe nxënësit e ShF ,,Vëllazërimi’’ u inkuadruan në fushatën e luftës kundër korrupsionit