Учество на Билатерален скрининг состанок за поглавје Поглавје 22, „Регионална политика и координација на структурните инструменти“