Учество на Билатерални скрининг состаноци за поглавје 26, „Образование и наука“ и поглавје 20 „Претпријатија и индустриска политика“