Pjesëmarrje në skrining takimin bilateral për Kapitullin 26 “Arsimi dhe Shkenca “dhe kapitullin 20 “Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale”.