Учество на вториот регионален експертски работен состанок во организација на UNDOC