Учество на Конференција на тема „Транспаретност и отчетност: Совршен пар за враќање на довербата во јавните институции“