Учество на обуки на претставници на локалната самоуправа во организација на Центарот за граѓански комуникации