Pjesëmarrje në trajnimet e përfaqësuesve të vetëqeverisjes lokale në organizimin e Qendrës së Komunikimeve Civile