Учество на работен состанок во организација на УНДОК