Учество на работилница на тема: „Дигитални решенија во известување, преглед и објавување на финансирањето на политичките партии“