Pjesëmarrja në punëtorinë mbi temën: “Zgjidhjet dixhitale në raportimin, shqyrtimin dhe publikimin e financimit të partive politike”