Учество на работилница на тема „Истраги и санкции при финансирањето на политичките партии“, одржана во Прага, Чешка