Pjesëmarrje në punëtorin me temë „Hetimet dhe sanksionet në financimin e partive politike” ,të mbajtur në Pragë, Çeki