Учество на Регионална конференција „Југоисточна Европа заедно против корупцијата – Развивање на регионална отпорност“