Pjesëmarrje në Konferencën Rajonale “Evropa Juglindore së bashku kundër korrupsionit – Zhvillimi i rezistencës rajonale”