Учество на регионална средба – ,,Регионален патоказ за борба против корупцијата и незаконските финансии на Западен Балкан”