Pjesëmarrje në takimin rajonal – “Udhërrëfyesi rajonal për luftën kundër korrupsionit dhe financave të paligjshme në Ballkanin Perëndimor”