Јавна опомена

Врз основа на член 22 став 1 и член 77 став 3 алинеја 3 во врска со член 44 став 1 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси (Службен весник на...