Monthly Archive: јуни 2023

88-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Продолжува учеството на Државната комисија за спречување на корупцијата во биатералните скрининг состаноци

Претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска беше дел од делегациите на Република Северна Македонијае кои неделава учествуваа на билатералните скрининг состаноци за поглавјето 17 „Економска и монетарна политика“ и поглавјето...

2023 ОЕЦД ГЛОБАЛЕН ФОРУМ ЗА АНТИКОРУПЦИЈА И ИНТЕГРИТЕТ – 24 и 25 мај 2023 година, Париз, Р.Франција

2023 OECD GLOBAL ANTI-CORRUPTION & INTEGRITY FORUM Државната комисија за спречување на корупцијата учествуваше на OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum2023, што се одржа во седиштето на ОЕЦД во Париз на 24 и 25...