Monthly Archive: јули 2023

Интензивирање на  соработката меѓу ДКСК и Јавното обвинителство

Денес, во просториите на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК), Државната комисија за спречување на корупцијата, предводена од претседателката Билјана Ивановска, оствари работна средба со Јавниот обвинител на Република Северна Македонија Љубомир Јовески....

Обука за промоција на правните и етичките аспекти на интегритетот во процесите на управување со човечките ресурси во институциите од јавниот сектор

Интегритетот е темел на доброто управување во институциите од јавниот сектор, па оттука унапредувањето на политиките на интегритет и етика претставува придонес кон спречување на можностите за појава на различни форми на корупција и...

Средба со новиот директор на Царинската управа

Ефикасната борбата против корупција ќе обезбеди поголеми приливи на јавни приходи и подобрување на услугите кон граѓаните, заеднички беше истакнато на средбата на претседателката на Државна комисија за спречување на корупцијата, Билјана Ивановска со...

ДКСК во целост ги исполни препораките според извештајот „Националниот систем за интегритет на Македонија“, изготвен од Транспаренси Интернешнл – Македонија

Транспаренси Интернешнл- Македонија во 2016 година, во рамки на проектот: „ЕУ4 Владеење на правото: Граѓански ангажман за јавен интегритет (ЦЕПИ) во Западен Балкан и Турција“, поддржан од Европската Унија, го подготви извештајот: „Националниот систем...