Monthly Archive: јули 2023

СОСТАНОК СО ЕКСПЕРТСКИОТ ТИМ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ОЦЕНСКА МИСИЈА НА СУДСКИОТ СОВЕТ

Државната комисија за спречување на корупцијата одржа работен состанок со експертскиот тим делегиран од  Европската унија за спроведување оценска мисија на Судскиот совет на Република Северна Македонија, предводен од правниот експерт од Република Хрватска,...

ДКСК електронски ќе добива податоци од Централниот депозитар за хартии од вредност

Државната комисија за спречување на корупцијата, за потребите на своето надлежно постапување, од Централниот депозитар за хартии од вредност ќе добива податоци во електронска форма. Оваа соработка е овозможена со договорот за размена на...

РЕАКЦИЈА НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА НА СООПШТЕНИЕТО НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО

По повод реакцијата на Јавното обвинителство (ЈО) објавена во медиумите, а во врска со сомневањата изнесени на јавна седница на ДКСК, за постапките кои се водени по предметот Труст, ДКСК сака да го истакне...

Анализа на податоците од анонимниот прашалник  спроведен во рамки на антикорупциската едукација за ученици од седмо до деветто одделение под наслов „Бидете херои на чесноста”

По иницијатива на Државната комисија за спречување на корупција, во рамки на проектот „Активност за антикорупција и интегритет“, финансиран од УСАИД, а спроведуван од Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС), во периодот од 17...

89-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...