Monthly Archive: септември 2023

93-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

Обука за ISO 37001:2016 Систем за управување со анти-корупција

Имено, ISO 37001:2016 Систем за управување со анти-корупција е нова бизнис алатка од Интернационалната Организација за стандардизација, која ја препознава корупцијата како еден од најзначајните светски проблеми. ИСО стандардот против корупција дава насоки за...

Учество на Билатерални скрининг состаноци за поглавје 15 „Енергетика“ и поглавје 21 „Трансевропски мрежи“

Претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Иваноска е дел од делегацијата на Република Северна Македонија која учествува на билатералните скрининг состаноци за поглавјето 15, „Енергетика“ и поглавјето 21 „Трансевропски мрежи“. Наведените...

СООПШТЕНИЕ

СООПШТЕНИЕ Кривичниот законик како еден од столбовите на правниот систем, треба да го штити функционирањето на правната држава. Со донесувањето на измените и дополнувањата на овој закон во Собранието на Република Северна Македонија, и...

92-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...