Monthly Archive: октомври 2023

Државната комисија за спречување на корупцијата започна со реализација на мерките и активностите од ЦАФ Планот за подобрување

ДКСК на 11.08.2023 година го усвои ЦАФ Планот за подобрување со конкретно утврдени мерки, активности, рокови и задолжени лица за нивна имплементација. Оттука, ЦАФ Координаторите соодветно го споделија со вработените во Секретаријатот и членовите...

94-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...

„Бидете херои на чесноста“  ќе го топи јазот меѓу свеста и последиците од коруптивното однесување во основното училиште „26 Јули“

Учениците од основното училиште „26-ти Јули“ во Шуто Оризари, Скопје се вклучија на првата линија во борбата против корупцијата преку кампањата „Бидете херои на чесноста“, која има за цел да ги едуцира учениците за...

Учество на Билатерален скрининг состанок за поглавје Поглавје 22, „Регионална политика и координација на структурните инструменти“

Претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Иваноска е дел од делегацијата на Република Северна Македонија која учествува на билатералниот скрининг состанок за Поглавјето 22, „Регионална политика и координација на структурните инструменти“,...