Monthly Archive: февруари 2024

СООПШТЕНИЕ

ДКСК на својата веб страна објави Образец – ПРИЈАВА за сомневања за незаконитости и прекршувања во изборниот процес и во изборната кампања за претседателски и парламентарни избори, 2024 година, преку која секоја засегната страна...

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Државната комисија за спречување на корупцијата, со цел навремено и транспарентно информирање за законитоста на користењето и располагањето со буџетските средства од денот на распишувањето на Избор за претседател на Република Северна Македонија и Избори...

Прва (конститутивна) седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.12/19) и член 7 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување...

Започна мандатот на новиот состав на Државната комисија за спречување на корупцијата

Новоизбраната претседателка на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) Татјана Димитровска и членовите на новиот состав на ДКСК Цвета Ристовска, Софија Спасова Медарска, Бесник Џемаиљи, Билјана Каракашова Шулев, Сервет Демири и Зоран Богоевски,...

100-та седница на ДКСК

Врз основа на член 22 од Законот за спречување на корупцијата  и судирот на интереси (Сл. весник на РМ бр.12/19) и членот 9 од Деловникот за работа на Државната комисија за спречување на корупцијата,...