Oдржана работна средба со Министерство за труд и социјална политика и Државниот инспекторат за труд